Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
69
Hôm qua:
40
Tuần này:
140
Tháng này:
771
Tất cả:
220209

DANH SÁCH

ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ XÃ

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DI ĐỘNG

 

 

 

 

KHỐI ĐẢNG ỦY

1

Lê Văn Chính

BT Đảng ủy

0912602990

2

Lê Quang Trường

PBT thường trực

0978802176

3

Nguyễn Văn Lư

PBT Đảng ủy

0986604583

4

Nguyễn Văn Trọng

ĐUV. PCT.UBND

0946301326

5

Lưu Huy Hạnh

ĐUV.CT.MTTQ

0915041066

6

Lê Bá Đức

ĐUV. PCT-HĐND xã

01693389820

7

Lê Sy Hùng

ĐUV - CT hội ND

01647609764

8

Nguyễn Thị Đằng

ĐUV - CT hội PN

0986066116

9

Lê Bá Tú

ĐUV. CHT quân sự

01686690663

10

Nguyễn Sỹ Nơi

ĐUV. PCT hội ND

0984646095

11

Nguyễn Hữu Kiên

ĐUV - Hp trường THCS

0963914756

12

Lê Thọ Hưng

ĐUV - BT Đoàn xã

0917517890

13

Lê Thị Lài

ĐUV. VP ĐU

0989335273

14

Lê Thế Hiền

ĐUV. PCA xã

0963773389

 

 

 

 

KHỐI ỦY BAN

1

Nguyễn Ngọc Ánh

CC. VP - TK

0985130440

2

Lê Thị Thành

CC.KTNS xã

01687364017

3

Lê Thị Thùy

CC. địa chính NN&MT

01205093678

4

Nguyễn Đình Lâm

CC. địa chính xây dựng

01254320269

5

Phan Thanh Kiên

CC. KTNS xã

0932274989

6

Lê Viết Tường

CC.VH-XH ( Chính sách xã hội )

01248880555

7

Lê Hưu Dục

CC.VP-TK

0949351013

8

Nguyễn Thị Thúy

CC.TP -HT

0912431255

9

Hồ Văn Khải

CC.VH-XH ( Văn hóa thông tin )

0942790244

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẠM Y TẾ

1

Lưu Thị Đủ

Trưởng trạm

0984720997

KHỐI TRƯỞNG THÔN

1

Lê Thị Nhiệm

Trưởng thôn 1

01642184601

2

Lê Văn Văn 

Trưởng thôn 2

0973096498

3

Lê Hữu Tùng

Trưởng thôn 3

0972681257

4

Lưu Huy Thứ

Trưởng thôn 4

0987235138

5

Lê Thị Sen

Trưởng thôn 5

0932359624

6

Nguyễn Văn Bảy

Trưởng thôn 6

0985822969

7

Nguyễn Duy Bình

Trưởng thôn 7

01685606713

KHỐI BÍ THƯ CHI BỘ

1

Lê Mậu Chiểu

Bí thư chi bộ 1

01228343063

2

Lê Văn Hiến

Bí thư chi bộ 2

0945389702

3

Lê Quang Dung

Bí thư chi bộ 3

 

4

Lưu Huy Hòa

Bí thư chi bộ 4

 

5

Lê Bá Sáu

Bí thư chi bộ 5

01666689935

6

Nguyễn Thị Cúc

Bí thư chi bộ 6

01672306911

7

Nguyễn Duy Tuyến

Bí thư chi bộ 7

01662478747

KHỐI TRƯỜNG HỌC

1

Lê Thị Mùi

HT trường mần non

0982905878

2

Lê Hữu Kiên

HT trường TH - THCS

0963914756