Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
28
Hôm qua:
82
Tuần này:
820
Tháng này:
2182
Tất cả:
132886

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Điều chỉnh giấy phép xây dựng.2
2Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định phải cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.2
3Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định phải cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.2
4Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi cấp xã.2
5Thông báo tổ chức lễ hội, tín ngưỡng.2
6Thông báo việc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng2
7Đăng ký người vào tu2
8Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở2
9Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”2
10Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.2
11Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu2
12Cấp giấy chuyển hộ khẩu2
13Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú2
14Xoá đăng ký tạm trú2
15Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hợp thay đổi chủ hộ2
16Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu trường hợp có thay đổi địa giới hành chính2
17Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh2
18Điều chỉnh sổ hộ khẩu trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong Sổ hộ khẩu2
19Cấp Sổ hộ khẩu cho cá nhân, hộ gia đình2
20Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú2
21Xóa đăng ký thường trú đối với người đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới2
22Xóa đăng ký thường trú đối với các trường hợp: Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú; ra nước ngoài để định cư2
23Tách sổ hộ khẩu có cùng một chỗ ở hợp pháp2
24Tách sổ hộ khẩu có chỗ ở hợp pháp riêng2
25Lưu trú và thông báo lưu trú2
26Khai báo tạm vắng2
27Đăng ký thường trú cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo2
28Đăng ký thường trú cho người chưa thành niên, không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ; cha hoặc mẹ2
29Đăng ký nhân khẩu thường trú cho người sống độc thân được cơ quan, tổ chức, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung2
30Đăng ký thường trú cho Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt nam còn giá trị sử dụng, vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về nước sinh sống2
31Đăng ký nhân khẩu thường trú cho người đã thành niên cư trú trong nước2
32Đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú2
33Xác nhận đơn hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.2
34Xác nhận đơn cấp Giấy chứng minh nhân dân2
35Giải thể các cơ sở bảo trợ xã hội không đủ điều kiện hoạt động1
36Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập1
37Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội1
38Quyết định tiếp nhận đối tượng tâm thần vào trung tâm bảo trợ xã hội2
39Quyết định tiếp nhận đối tượng bị bỏ rơi vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 (dùng cho trẻ em1
40Quyết định tiếp nhận đối tượng tại cộng đồng vào trung tâm bảo trợ xã hội 2 (dùng cho đối tượng người già cô đơn, người tàn tật và trẻ mồ côi)2