Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
41
Hôm qua:
78
Tuần này:
711
Tháng này:
2643
Tất cả:
124687

Thủ tục hành chính

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

 (Ban hành kèm theo Quyết định số    2895/QĐ-UBND ngày  27 tháng 8 năm 2009

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Tên thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-116197-TT

Lĩnh vực: Văn hóa

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp xã.

2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

1. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân phù hợp với quy định của pháp luật:
Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

2. Trường hợp nội dung hồ sơ của công dân không phù hợp với quy định của pháp luật thì tư chối cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện.

Bước 4: Trả kết quả: 

1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp xã.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình):

1. Đơn đăng ký hoạt động thư viện: 01 bản theo mẫu.

2. Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có: 01 bản theo mẫu

3. Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện: 01 bản chính.

4. Nội quy thư viện: 01 bản chính

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi UBND cấp xã; thương nhân lưu 01 bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong văn bản chưa quy định thời gian giải quyết.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                                 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Mẫu số 1)

- Bảng kê danh mục tài liệu hiện có trong thư viện (Mẫu số 2)

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

Thư viện tư nhân được thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số lượng ít nhất là 500 bản đến dưới 1.000 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.

2. Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa.

3. Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thư viện có thể có các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn thông.

4. Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện:

a) Người đứng tên thành lập thư viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách báo và lĩnh vực thư viện.
b) Người làm việc trong thư viện: phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và được bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ thư viện;

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

- Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 về thư viện;

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Chính Phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

CÁC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: CÓ.

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 1

(Ban hành kèm theo Nghị định số: 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Kính gửi: ………………………………

Tên tôi là:

- Sinh ngày/tháng/năm:.......................................................................................

- Nam (nữ):..........................................................................................................

- Trình độ văn hóa:.............................................................................................

- Trình độ chuyên môn:.......................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................

đứng tên thành lập thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng................................

Tên thư viện: .....................................................................................................

Địa chỉ:  …………………   ; Số điện thoại:…………..; Fax/E.mail:...................

Tổng số bản sách:……………… ; Tổng số tên báo, tạp chí:..............................

(tính đến thời điểm xin thành lập thư viện)

Diện tích thư viện:………………; Số chỗ ngồi:..................................................

Nhân viên thư viện: ............................................................................................

- Số lượng:...........................................................................................................

- Trình độ:...........................................................................................................

Nguồn kinh phí của thư viện:..............................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị đăng ký hoạt động cho Thư viện ………………… .....

với …………………………………………………………………………...........

 

 

………, ngày   tháng   năm
(Người làm đơn ký tên)

 

 

MẪU SỐ 2

(Ban hành kèm theo Nghị định số: 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ)

BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU
HIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆN

------------

 

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Nguồn gốc tài liệu

Hình thức tài liệu (sách báo, CD-ROM…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Các thủ tục hành chính khác