Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
15
Hôm qua:
78
Tuần này:
685
Tháng này:
2617
Tất cả:
124661

Thủ tục hành chính

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tên thủ tục hành chính: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-115967-TT

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức tôn giáo cơ sở chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự tiếp nhận:

1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ trong các trường hợp sau:

- Theo quy định, giải quyết trả ngay kết quả nhưng người nộp hồ sơ không chờ để nhận hoặc người có thẩm quyền ký đi vắng.

 - Theo quy định, giải quyết sau 01 ngày trở lên mới trả kết quả hoặc trường hợp phải kiểm tra lại trước khi thực hiện thủ tục hành chính.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 3: Xử lý hồ sơ.

Cán bộ, công chức có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết phải tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện để cấp kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

Bước 4: Trả kết quả.

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự trả:

Bản đăng ký hoạt động tôn giáo được chấp thuận.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ:      02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

Sau 30 ngày kể từ ngày nộp bản đăng ký hợp lệ, nếu Uỷ ban nhân dân cấp xã không có ý kiến khác, thì tổ chức tôn giáo cơ sở được thực hiện hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                  

7. yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Nội dung bản đăng ký được chấp thuận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

1. Hàng năm trước ngày 15 tháng 10, người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Uỷ ban nhân dân cấp xã.

2. Nội dung bản đăng ký nêu rõ người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 06 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về tín ngưỡng tôn giáo.

 - Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

  
File đính kèm:T-THA-115967-TT.doc(35840kb)
Các thủ tục hành chính khác