Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
42
Hôm qua:
82
Tuần này:
834
Tháng này:
2196
Tất cả:
132900

Thủ tục hành chính

Hỗ trợ kính phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết

Lĩnh vực

Chính sách bảo trợ xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Hỗ trợ kính phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết

Sửa đổi lần thứ :

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ 

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của công dân

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

d. Trình tự tiếp nhận:

     Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

1. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu hẹn.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn điền đầy đủ thông tin trong giấy tờ, viết giấy hướng dẫn bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong thành phần hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

     Cán bộ, công chức có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng pháp luật quy định hiện hành về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện cấp kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính.

Bước 4. Trả kết quả

a. Địa điểm trả:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

b. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thư 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự trả:

Thân nhân đối tượng được nhận hỗ trợ mai táng phí và ký nhận đã nhận đủ tiền.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (mẫu số 1a): 01 bản.

2. Bản sao Giấy chứng tử (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 47 ngày.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (Mẫu số 1a).

8. Phí, lệ phí: không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính             

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

 - Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

 - Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

 - Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 1a

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


                                                          .........................ngày        tháng      năm 200....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội

 
 

 

 


Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..................................................

                 -   Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)..................................

       - Tỉnh, thành phố................................................................................

 

Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ.................................

       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)......................

       Tỉnh...................................................................................................................

có quan hệ với người chết: .......................................................................................

          đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ......................................................................

là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày        tháng     năm  200...   tại ............................................................ (giấy chứng tử số............

ngày       tháng       năm 200.. do UBND xã ....................................cấp).

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho ........................................................... nêu trên.

          Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

                                                                                                              Người viết đơn

         ( Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của Trưởng thôn,

xác nhận trường hợp ông (bà)...........

nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện

xem xét hỗ trợ kinh phí mai táng.                                 

               (Ký, ghi rõ họ tên)                         

                                                                           Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã

                                                                          UBND xã....................................................

                                                          xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị UBND huyện

                                                           hỗ trợ kinh phí mai táng cho ..........................................

                                                                      theo quy định.

                                                                                         Chủ tịch UBND xã

 

  
File đính kèm:T-THA-073042-TT.doc(58368kb)
Các thủ tục hành chính khác