Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
21
Hôm qua:
38
Tuần này:
321
Tháng này:
1661
Tất cả:
165466

Thủ tục hành chính

Đổi Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
Tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.
1. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Phiếu hẹn.
2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn điền đầy đủ thông tin trong giấy tờ, viết giấy hướng dẫn bổ sung những giấy tờ còn thiếu trong thành phần hồ sơ.
Bước 3Xử lý hồ sơ
Cán bộ, công chức có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng pháp luật quy định hiện hành về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện cấp kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính.
Bước 4. Trả kết quả
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả: Nộp lại Phiếu hẹn trước khi nhận kết quả
2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
3. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Nộp lại Thẻ cũ.
2. Thông tin hiện tại khác so với nội dung Thẻ cũ: 01 bản chính (trường hợp thông tin hiện tại thay đổi so với thông tin ghi trên Thẻ).
2. Giấy khai sinh bản sao: 01 bản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết
20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
                                                                          Tổ chức
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
8. Phí, lệ phí: không
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
    Các trường hợp được đổi lại thẻ:
1. Trường hợp Thẻ khám chữa bệnh bị rách nát; thông tin ghi trên Thẻ không đọc được.
2. Thông tin hiện tại đã thay đổi so với thông tin ghi trên Thẻ.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội khóa 11;
- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em;
- Quyết định số 23/2001/QĐ/TTg ngày 26 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010;
- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
- Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
- Thông tư số 29/2008/TT-LĐ TBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.
Các thủ tục hành chính khác