Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
65
Hôm qua:
192
Tuần này:
1031
Tháng này:
3275
Tất cả:
142104

Công ty TNHH

Ngày 08/09/2017 11:08:29

CÔNG TY TNHH BÁ THƯỚC

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Thước
Địa chỉ: Nhà ông Lê Sỹ Thước, thôn 3, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÊ MINH DŨNG

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Lê Quang Lâm
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV MAY PHÚ ANH

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN TÙNG

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Sơn
Địa chỉ: Đội 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SƠN HƯƠNG

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tươi
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG THUẬN

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Lê Duy Thuận
Địa chỉ: Đội 5, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MẠNH TUẤN

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Phan Doãn Văn
Địa chỉ: Nhà ông Phan Doãn Văn, thôn 4, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DƯƠNG ĐỨC

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Dũng thôn 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂY SƠN

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hữu Sơn, thôn 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá
Công ty TNHH

Đăng lúc: 08/09/2017 11:08:29 (GMT+7)

CÔNG TY TNHH BÁ THƯỚC

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Thước
Địa chỉ: Nhà ông Lê Sỹ Thước, thôn 3, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH LÊ MINH DŨNG

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Lê Quang Lâm
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MTV MAY PHÚ ANH

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN TÙNG

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Sơn
Địa chỉ: Đội 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SƠN HƯƠNG

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tươi
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG THUẬN

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Lê Duy Thuận
Địa chỉ: Đội 5, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MẠNH TUẤN

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Phan Doãn Văn
Địa chỉ: Nhà ông Phan Doãn Văn, thôn 4, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DƯƠNG ĐỨC

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Dũng thôn 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂY SƠN

Mã số thuế:- Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hữu Sơn, thôn 7, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá