Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
26
Hôm qua:
82
Tuần này:
818
Tháng này:
2180
Tất cả:
132884

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG HỌC

Ngày 22/05/2019 09:57:23

BÀI TUYÊN TRUYỀN

ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG HỌC

I. Những nguy cơ VSATTP trong trường học:

1. Quy mô các trường và số lượng học sinh, thầy cô rất lớn.

2. Hệ thống dịch vụ ăn uống cho giáo viên và học sinh trong trường bao gồm rất nhiều lọa hình khác nhau.

3. Trong địa bàn của xã vẫn còn rãi rác nhiều quán nước, quán ăn.

4. Các dịch vụ ăn uống thường bao quanh các cổng trường với các loại hình đa dạng: hàng thực phẩm khô, nước giải khác, kem, cơm bình dân… nhằm cung cấp cho các lứa tuổi học sinh khác nhau, mà các loại dịch vụ này chưa được quản lý, cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP theo pháp luật.

5. Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi rất năng động, hiếu động, thích ăn quà bánh, giải khác… Trong khi đó học sinh hạn chế về tiền bạc, nên thường sử dụng các hàng thực phẩm và dịch vụ thực phẩm rẻ tiền, các thực phẩm và dịch vụ thực phẩm loại này chứa nhiều nguy cơ như: quá hạn, ô nhiễm.

6. Cơ quan quản lý VSATTP ở các trường chưa có, ảnh hưởng tới việc duy trì thực hiện các quy định pháp luật tại cơ sở.

II.Mục tiêu:

Đảm bảo VSATTP cho giáo viên, học sinh, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, góp phần nâng cao phát triển thể lực và trí tuệ của thế hệ học sinh VN.

III. Giải pháp:

1. Đảm bảo đủ điều kiện VSATTP đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống tập thể trong nhà trường:

1.1 Đủ điều kiện về cở sở:

1.2 Điều kiện về thiết bị và dụng cụ chế biến, bảo quản nấu nướng.

1.3 Điều kiện về con người:

2. Kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung cấp thực phẩm cho nhà trường.

2.1 Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm đầu vào

2.2 Kiểm soát khâu chế biến, nấu nướng

2.3 Kiểm soát khâu bảo quản thực phẩm

2.4 Kiểm soát vận chuyển thực phẩm

2.5 Kiểm soát nhà ăn, vị trí ăn uống

3. Kiểm soát các cơ sở dịch vụ ăn uống bao quanh cổng trường.

4. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về VSATTP cho giáo viên và học sinh.

5. Xây dựng các mô hình điểm về VSATTP gắn với các phong trào “dạy tốt, học tốt” và phong trào khác của ngành giáo dục.

6. Cần nghiên cứu đưa vào chương trình giáo dục chung có các nôi dung VSATTP trong các môn học có liên quan: Sinh học, Giáo dục công dân….

Đông Anh, ngày … tháng … năm 2018

Người viết Duyệt bài

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Nguyễn Thị Nhàn

BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG HỌC

Đăng lúc: 22/05/2019 09:57:23 (GMT+7)

BÀI TUYÊN TRUYỀN

ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG HỌC

I. Những nguy cơ VSATTP trong trường học:

1. Quy mô các trường và số lượng học sinh, thầy cô rất lớn.

2. Hệ thống dịch vụ ăn uống cho giáo viên và học sinh trong trường bao gồm rất nhiều lọa hình khác nhau.

3. Trong địa bàn của xã vẫn còn rãi rác nhiều quán nước, quán ăn.

4. Các dịch vụ ăn uống thường bao quanh các cổng trường với các loại hình đa dạng: hàng thực phẩm khô, nước giải khác, kem, cơm bình dân… nhằm cung cấp cho các lứa tuổi học sinh khác nhau, mà các loại dịch vụ này chưa được quản lý, cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP theo pháp luật.

5. Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi rất năng động, hiếu động, thích ăn quà bánh, giải khác… Trong khi đó học sinh hạn chế về tiền bạc, nên thường sử dụng các hàng thực phẩm và dịch vụ thực phẩm rẻ tiền, các thực phẩm và dịch vụ thực phẩm loại này chứa nhiều nguy cơ như: quá hạn, ô nhiễm.

6. Cơ quan quản lý VSATTP ở các trường chưa có, ảnh hưởng tới việc duy trì thực hiện các quy định pháp luật tại cơ sở.

II.Mục tiêu:

Đảm bảo VSATTP cho giáo viên, học sinh, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, góp phần nâng cao phát triển thể lực và trí tuệ của thế hệ học sinh VN.

III. Giải pháp:

1. Đảm bảo đủ điều kiện VSATTP đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống tập thể trong nhà trường:

1.1 Đủ điều kiện về cở sở:

1.2 Điều kiện về thiết bị và dụng cụ chế biến, bảo quản nấu nướng.

1.3 Điều kiện về con người:

2. Kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung cấp thực phẩm cho nhà trường.

2.1 Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm đầu vào

2.2 Kiểm soát khâu chế biến, nấu nướng

2.3 Kiểm soát khâu bảo quản thực phẩm

2.4 Kiểm soát vận chuyển thực phẩm

2.5 Kiểm soát nhà ăn, vị trí ăn uống

3. Kiểm soát các cơ sở dịch vụ ăn uống bao quanh cổng trường.

4. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về VSATTP cho giáo viên và học sinh.

5. Xây dựng các mô hình điểm về VSATTP gắn với các phong trào “dạy tốt, học tốt” và phong trào khác của ngành giáo dục.

6. Cần nghiên cứu đưa vào chương trình giáo dục chung có các nôi dung VSATTP trong các môn học có liên quan: Sinh học, Giáo dục công dân….

Đông Anh, ngày … tháng … năm 2018

Người viết Duyệt bài

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Nguyễn Thị Nhàn